עבודות נבחרות שנה א'

שנה א'-סרטי עלילה

סרטי רגש

חלל נסתר

    היער   

    מחזה יחיד 

שנה א'-סרטי תיעודה

סרטי נושא 

סרטי מקום

סרטי פרופיל 

רחל בוים

אווילי ווילי

שלמות חלקית

תרגיל היכרות

סכין גילוח

תרגיל תנועה

    מדרגות 

    הכל בסדר  

גן עדן

האופה

        בעיניו

קליפ צעיר

      עידו טואג

מועדון

    אחים

חלון

  Bobas Kitchen 

סנדו ויהודית

התבוננות

אדמתו של עבד

סרטי אירוע

 16:00  

רמיה אדמתי

חג הסגד

ספר התורה

הצעדה