עבודות נבחרות שנה ב'

טעימה של סרטי גמר שנה ב

טיול בפרדס

יש מצב

תפילה ללב שבור

בזרועותיה

אי של שפיות

טייק 5